VISIE EN MISSIE

Sports Against Digital Addiction

VISIE

De afgelopen jaren is gebleken dat vrijwel iedereen gevoelig is voor de vele vormen van digitale verleiding. Met name het gebruik van mobiele telefoons, laptops, ipads en game consoles neemt de laatste tijd een enorme vlucht. Dit kan zelfs leiden tot digitale verslaving. Stichting S.A.D.A ziet dit als een groot maatschappelijk probleem binnen alle lagen van de samenleving. Wij willen vanuit de stichting laten zien dat het ook anders kan door het bieden van een alternatief: samen sporten!

Niet iedereen voelt zich echter prettig in een sportschool of is van nature sportief aangelegd en daardoor valt een groot deel buiten de boot, met het gevaar dat men zich terugtrekt in de digitale wereld. Het doel van onze stichting is dan ook om iedereen in deze kwetsbare groep, laagdrempelig sportief alternatief te bieden.

De afgelopen 8 jaar zijn wij op vrijwillige basis bezig om het longboarden bekender te maken. Longboarden is namelijk door vrijwel iedereen te leren. De sport kan individueel maar ook samen uitgeoefend worden. We merkten al snel dat met wat hulp (in de vorm van lesgeven) bijna alle onderlinge verschillen verdwijnen. Of je nu jong/oud, meisje/jongetje, licht/zwaar, vader/moeder/opa/oma, adhd/add of andere 'aandoeningen' hebt, dat geeft weinig beperkingen om deze sport uit te oefenen.

Daarnaast hebben we gemerkt dat voor onze vrijwilligers, het organiseren, begeleiden en lesgeven een enorm goed leertraject is. Je hebt elkaar nodig, andere rekenen op je, je hoort erbij en moet er zijn. Op tijd zijn, inzet en een glimlach is noodzakelijk om alles te kunnen laten functioneren. 

Vanuit de vaste groep vrijwilligers is het idee ontstaan een stichting op te richten: Stichting S.A.D.A. Hiermee willen wij borgen dat we de komende jaren onze activiteiten kunnen voortzetten en uitbouwen. 

MISSIE

Anders dan andere startende stichtingen hebben wij al een voorsprong. We nemen een goed lopend en bekend fenomeen over van Dumpstijl en gaan deze in een XXL jasje steken.

Wat willen wij?

Sociaal.

De drempel om mee te doen verlagen door gratis lessen aan te bieden. Het huren van het longboard en bescherming tegen kostprijs. Meer bekendheid aan onze evenementen geven door promotie in Harderwijk en omstreken.

Iedereen kan meedoen, maar het aantal deelnemers hangt sterk af van het aantal vrijwilligers. Hier willen we in investeren zodat ook de frequentie van de evenementen omhoog kan.

Wij hebben al een aantal vaste deelnemers met ADHD/ADD problematiek. Deze jongeren zitten in een internaat en hebben de stempel 'moeilijk opvoedbaar'. Met een beetje aandacht en geduld is gebleken dat zij zich bij onze evenementen erg prettig voelen en hier meer uit te halen is. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de 'gewone' deelnemers en de deelnemers met een andere achtergrond. We doen het samen. Darvoor is het wel noodzakelijk meer vrijwillgers of gespecialiseerde begeleiding in te kunnen zetten.

Maatschappelijk betrokken.

Aansluitend hierop willen wij voor een aantal van deze jongeren met wat problematieken zoals: ADHD/ADD een (stage) plekken realiseren in onze winkel, om te kijken of ze in een commerciele omgeving kunnen werken. Mogelijk kunnen ze dan, gebruik makend van het netwerk van Dumpstijl, herintreden in de maatschappij. Denk daarbij niet alleen aan verkoop personeel maar ook technisch en handwerk, alsmede ook design en kunstzinnig. 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon