top of page

VISIE EN MISSIE

Stichting SADA Anders dan Anders
Kleurenpalet
retro Skateboards

VISIE

Creativiteit

Elk mens  bezit unieke talenten maar vaak zijn we ons daar niet van bewust. Op een anders dan anders manier kijken wij samen naar de mogelijkheden om deze creatieve, artistieke, sportieve talenten te ontdekken door  durven te doen en daadwerkelijk toe te passen in de praktijk op welk gebied dan ook.  We stimuleren deelnemers hun dromen of wensen uit te laten komen waarbij de nadruk niet op het eindproduct ligt maar op het plezier van het bezig zijn, maar daarnaast is het ook mogelijk om wat verder te dromen om kunstwerken aan te bieden in de winkel of webshop. Iedereen krijgt ruimte, de vrijheid en tijd om zoveel mogelijk zelfstandig verder te groeien.

Samen sporten

Stichting SADA organiseert ook laagdrempelige sportieve alternatieve sportevenementen, De afgelopen jaren zijn wij op vrijwillige basis bezig om de 'extreme' buitensporten bekender te maken. De buitensporten zijn namelijk door vrijwel iedereen te leren. De sport kan individueel maar ook samen uitgeoefend worden. We merken dat met wat hulp (in de vorm van lesgeven) bijna alle onderlinge verschillen verdwijnen.

Of je nu jong/oud, meisje/jongetje, licht/zwaar, vader/moeder/opa/oma, adhd/add of andere 'aandoeningen' hebt, dat geeft weinig beperkingen om deze sporten uit te oefenen.

Daarnaast hebben we gemerkt dat voor onze vrijwilligers/deelnemers, het organiseren, begeleiden en lesgeven een enorm goed leertraject is. Je hebt elkaar nodig, andere rekenen op je, je hoort erbij en moet er zijn. Op tijd zijn, inzet en een glimlach is noodzakelijk om alles samen te kunnen laten functioneren.

Vanuit de vaste groep vrijwilligers/deelnemers is het idee ontstaan een stichting op te richten: Stichting S.A.D.A. Hiermee willen wij borgen dat we de komende jaren onze activiteiten kunnen voortzetten en uitbouwen.

 

SADA wil op een andere wijze, anders dan anders bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.   S.A.DA. creërt  en biedt een veilige omgeving waarin iedereen zich thuis voelt,  zich zelf kan zijn en gewaardeerd wordt en voelt.

Door middel van creatieve vrijheid en het stimuleren hiervan geven wij de deelnemers zelfvertrouwen in datgene wat zij doen, willen doen op creatief vlak en van hieruit hen te stimuleren weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Wij willen een helpende hand bieden om in  een veilige, rustige, fijne omgeving creativiteit te stimuleren en uiteindelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen.

Het uiteindelijke doel is een bijdrage te kunnen leveren aan een waardevolle ontplooiing, het gevoel van eigenwaarde te vergroten en kwaliteiten en talenten te ontdekken en te ook te benutten binnen de dagbesteding maar ook daarbuiten.

Omdat wij ook een winkel hebben zijn er mogelijkheden om daar als collega mee te draaien in het reilen en zeilen van het commercieel ondernemen met wellicht als uiteindelijk doel een volgende stap naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Missie

bottom of page